حمل و نقل مولتی مودال

SMART CONTAINERS
February 25, 2019
مدیریت بحران در حمل و نقل
September 5, 2019

حمل و نقل مولتی مودال

معنی حمل و نقل مولتی مودال :

معنی حمل و نقل مولتی مودال ترکیبی از دو یا چند حالت حرکت کالاها مانند هوا، جاده، راه آهن یا دریااست. همچنین حمل و نقل ترکیبی نامیده می شود. کنوانسیون سازمان ملل متحد ، حمل و نقل چندملیتی را تعریف می کند: حمل و نقل بین المللی چند منظوره به معنی حمل و نقل کالا با حداقل دو نوع مختلف حمل و نقل بر اساس قرارداد حمل و نقل چند مودم از یک محل در یک کشور است که در آن کالا توسط فورواردر مسئولیت پذیر و به محل تعیین شده برای تحویل در یک کشور دیگر ارسال می شود.

مزایای حمل و نقل ترکیبی :

کاهش محدودیت های منطقه ای و سوق الجیشی

 بهره گیری شرکت حمل از توانمندی های ارتباطی و عملیاتی خود

کنترل لحظه به لحظه کالا از نقاط ترانزیت

سرعت عمل در جابجایی اطلاعات و کالا

تبدیل مسیر حمل کالا به یک مسیر واحد پیوسته

کاهش اسناد و تشریفات اداری

واگذاری حمل به یک واسطه

تبادل و اصلاح الکترونیکی اسناد و مدارک

برقراری ارتباط بین گمرکات مختلف

هزینه نیروی انسانی

آرشیو

آرشیو